Organisatie

Het museum wordt gedragen door twee stichtingen:

 • Katakombenstichting
  Het beheer van het museum berust bij de Katakombenstichting. De stichting is eigenaar van het gangenstelsel met de daarin aangebrachte replica’s van de catacomben uit Rome. De Katakombenstichting heeft een culturele ANBI status. Relevante informatie hieromtrent is gepubliceerd op de website van de Federatie van werkgeversverenigingen in de cultuur. Deze is hier terug te lezen.
  De stichting heeft als doel het bevorderen van de studie der Christelijke Oudheid en het verbreiden van de kennis daaromtrent.
  Het bestuur van de stichting wordt ondersteund door drie externe adviseurs. Bij bestuursvergaderingen zijn op verzoek de adviseurs aanwezig.
 • Stichting Museum Romeinse Katakomben
  De exploitatie van het museum berust bij Stichting Museum Romeinse Katakomben. Stichting Museum Romeinse Katakomben heeft een culturele ANBI status. Relevante informatie hieromtrent is gepubliceerd op de website van de Federatie van werkgeversverenigingen in de cultuur. Deze is hier terug te lezen.
  De stichting heeft als doel de exploitatie van de reproductie van de Romeinse Katakomben te Valkenburg en het daaraan verbonden museum, alsmede de exploitatie van de bijbehorende bibliotheek, het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  Bij bestuursvergaderingen is op verzoek de office manager aanwezig.

De dagelijkse organisatie is in handen van:

 • Office manager (betaalde professional);
 • Gastvrouwen/-heren (vrijwilligers);
 • Gidsen (vrijwilligers);
 • Externe specialisten voor projectmatige activiteiten waarvoor intern geen of te weinig kennis en kunde aanwezig is.

Het museum is een geregistreerd museum. Het museum onderschrijft de volgende codes en past deze ook toe:

 • Ethische Code;
 • Governance Code Cultuur;
 • Code Diversiteit & Inclusie;
 • Fair Practice Code.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van beide stichtingen, alsmede de adviseurs van de Katakombenstichting, ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Reiskosten voor het bijwonen van vergaderingen en activiteiten waar de bestuursleden de respectievelijke stichting representeren wordenvergoed.

De betaalde professional is in parttime dienstverband werkzaam voor Stichting Museum Romeinse Katakomben. De vrijwilligers, waar het museum voor een enorm deel afhankelijk van is, ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Disclaimer

Wij besteden de uiterste zorg aan de informatie op deze website. Onjuistheden kunnen echter voorkomen.

Lees hier de disclaimer

Privacyverklaring

De Katakombenstichting, de organisatie die naar buiten treedt onder de naam Museum Romeinse Katakomben, kan persoonsgegevens over u verwerken. Lees hier de gehele privacyverklaring.

Contact

Plenkertstraat 55
6301 GL Valkenburg

info@katakomben.nl
T. +31 (0)43 6012554
M. +31 (0)6 51167856

Social Media

    

 

Fotografie: © MRK